محیط داروخانه اینترنتی سبحان

محیط داروخانه اینترنتی سبحان

داروخانه های فیزیکی باید در محیطی کاملا بهداشتی و استاندارد و با زیر ساخت های مناسب آماده شده باشد باید دارای مسیری مناسب برای دسترسی و فضایی کافی و آماده برای مشتر...